Tập đoàn Bcons cập nhật tiến độ thi công dự án Bcons City – Tháp Green Topaz ngày 28/03/2024, đang thi công:

  • Kết cấu tầng sân thượng tháp A + B1 và tầng 29 tháp B2 + C.
  • Hoàn thiện tầng 20 tháp A + B1 và tầng 23 tháp B2 + C.
Mặt bằng tổng thể dự án nhìn từ trên cao
Mặt bằng tổng thể dự án nhìn từ trên cao

 

Mặt ngoài Tháp A+B1
Mặt ngoài Tháp A+B1

 

Mặt ngoài Tháp B2+C
Mặt ngoài Tháp B2+C

 

Thi công kết cấu dầm, sàn tầng điển hình Tháp A+B1
Thi công kết cấu dầm, sàn tầng điển hình Tháp A+B1

 

Thi công kết cấu cột vách tầng điển hình Tháp B2+C
Thi công kết cấu cột vách tầng điển hình Tháp B2+C

 

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN BCONS CITY – THÁP GREEN TOPAZ NGÀY 28/03/2024
Thi công hoàn thiện tường
Rate this post