CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

– Thanh toán bằng tiền mặt: thanh toán trực tiếp tại công ty.

– Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản:

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Bcons

Chủ tài khoản: Công ty CP Đầu tư XD Bcons
Số tài khoản: 7008008
Ngân hàng: ACB- PGD Phạm Ngọc Thạch, HCM

Chủ tài khoản:Công ty CP Đầu tư XD Bcons
Số tài khoản: 0461000443379
Ngân hàng: VCB- CN Kỳ Đồng, HCM

Chủ tài khoản: Công ty CP Đầu tư XD Bcons
Số tài khoản: 1101101965001
Ngân hàng: MB-CN Sài Gòn, HCM

Chủ tài khoản:Công ty CP Đầu tư XD Bcons
Số tài khoản: 13510000951997
Ngân hàng: BIDV- CN Gia Định, HCM

Chủ tài khoản: Công ty CP Đầu tư XD Bcons
Số tài khoản: 12173537801
Ngân hàng: Tpbank CN Thủ Đức, HCM