Tập đoàn Bcons cập nhật tiến độ thi công dự án Bcons City – Tháp Green Topaz ngày 12/04/2024, đang thi công:

  • Kết cấu cột vách tầng thượng tháp A + B1 và B2 + C.
  • Hoàn thiện tầng 23 tháp A + B1 và tầng 25 tháp B2 + C.
Mặt bằng tổng thể dự án nhìn từ trên cao
Mặt bằng tổng thể dự án nhìn từ trên cao

 

Mặt ngoài Tháp A+B1
Mặt ngoài Tháp A+B1

 

Mặt ngoài Tháp B2+C
Mặt ngoài Tháp B2+C
CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN BCONS CITY
Thi công kết cấu tầng thượng

Một số hình ảnh dự án Green Topaz.

Rate this post